دانلود

دانلود 7-Zip 24.05 (2024-05-14) برای ویندوز

لینک نوع سیستم توضیحات
دانلود .exe 64 بیتی ویندوز x64 7-Zip برای ویندوز
دانلود .exe ویندوز 32 بیتی x86
دانلود .exe 64 بیتی ویندوز arm64
دانلود .msi 64 بیتی ویندوز x64 (جایگزین نصب MSI) 7-Zip برای ویندوز 64 بیتی x64
دانلود .msi ویندوز 32 بیتی x86 (جایگزین نصب MSI) 7-Zip برای ویندوز 32 بیتی
دانلود .7z ویندوز x86 / x64 7-Zip Extra: نسخه کنسول مستقل، 7z DLL، پلاگین برای مدیر دور
دانلود .tar.xz لینوکس 64 بیتی x86-64 7-Zip برای لینوکس: نسخه کنسول
دانلود .tar.xz لینوکس 32 بیتی x86
دانلود .tar.xz 64 بیتی لینوکس arm64
دانلود .tar.xz بازوی لینوکس 32 بیتی
دانلود .tar.xz سیستم عامل macOS (arm64 / x86-64) 7-Zip برای MacOS: نسخه کنسول
دانلود .7z هر / ویندوز 7-کد منبع Zip
دانلود .tar.xz هر / ویندوز 7-کد منبع Zip
دانلود .7z هر / ویندوز LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
دانلود .exe Windows 7zr.exe (x86): 7-Zip کنسول اجرایی

ما توصیه می کنیم به استفاده از نوع exe نصب به جای نسخه نصب MSI.دانلود 7-Zip 23.01 (2023-06-20):

لینک نوع سیستم توضیحات
دانلود .exe 64 بیتی ویندوز x64 نصب کننده 7-Zip برای ویندوز
دانلود .exe ویندوز 32 بیتی x86
دانلود .exe 64 بیتی ویندوز arm64
دانلود .msi 64 بیتی ویندوز x64 (جایگزین نصب MSI) 7-Zip برای ویندوز 64 بیتی x64
دانلود .msi ویندوز 32 بیتی x86 (جایگزین نصب MSI) 7-Zip برای ویندوز 32 بیتی
دانلود .7z ویندوز x86 / x64 7-Zip Extra: نسخه کنسول مستقل، 7z DLL، پلاگین برای مدیر دور
دانلود .tar.xz 64-bit Linux x86-64 7-Zip برای لینوکس: نسخه کنسول
دانلود .tar.xz لینوکس 32 بیتی x86
دانلود .tar.xz 64 بیتی لینوکس arm64
دانلود .tar.xz بازوی لینوکس 32 بیتی
دانلود .tar.xz macOS (arm64 / x86-64) 7-Zip برای MacOS: نسخه کنسول
دانلود .7z هر / ویندوز 7-کد منبع Zip
دانلود .tar.xz هر / ویندوز 7-کد منبع Zip
دانلود .7z هر / ویندوز LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)


دانلود 7-Zip 19.00 (2019-02-21) برای ویندوز:

لینک نوع سیستم توضیحات
دانلود .exe 64-bit x64 7-Zip برای ویندوز 64 بیتی x64
دانلود .exe 32-bit x86 7-Zip برای ویندوز 32 بیتی
دانلود .7z x86 / x64 7-Zip Extra: نسخه کنسول مستقل، 7z DLL، پلاگین برای مدیر دور
دانلود .7z هر 7-کد منبع Zip
دانلود .7z هر / x86 / x64 LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
دانلود .msi 64-bit x64 (جایگزین نصب MSI) 7-Zip برای ویندوز 64 بیتی x64
دانلود .msi 32-bit x86 (جایگزین نصب MSI) 7-Zip برای ویندوز 32 بیتی


دانلود 7-Zip 16.04 (2016-10-04) برای ویندوز:

لینک نوع سیستم توضیحات
دانلود .exe 32-bit x86 7-Zip for 32-bit Windows
دانلود .exe 64-bit x64 7-Zip برای ویندوز 64 بیتی x64
دانلود .7z x86 / x64 7-Zip Extra: نسخه کنسول مستقل، 7z DLL، پلاگین برای مدیر دور
دانلود .7z هر 7-کد منبع Zip
دانلود .7z Any / x86 / x64 LZMA SDK: (C, C++, C#, Java)
دانلود .msi 32-bit x86 (جایگزین نصب MSI) 7-Zip برای ویندوز 32 بیتی
دانلود .msi 64-bit x64 (جایگزین نصب MSI) 7-Zip برای ویندوز 64 بیتی x64


دانلود 7-Zip 9.20 (2010-11-18) برای ویندوز:

لینک نوع سیستم توضیحات
دانلود .exe 32-bit x86 7-Zip برای ویندوز 32 بیتی
دانلود .msi
دانلود .msi 64-bit x64 7-Zip برای ویندوز 64 بیتی x64
دانلود .msi IA-64 7-Zip برای ویندوز IA-64 (ایتانیوم)
دانلود .exe ARM-WinCE 7-Zip برای ویندوز موبایل / ویندوز CE (ARM)
دانلود .zip 32-bit 7-زیپ خط فرمان نسخه
دانلود .tar.bz2 هر 7-کد منبع Zip
دانلود .7z 32-bit 7-Zip Extra: نسخه کنسول مستقل، 7z DLL، پلاگین برای مدیر دور
دانلود .tar.bz2 هر LZMA SDK (C, C++, C#, Java)

شما می توانید اخرین نسخه های 7-Zip را از GitHub دانلود کنید:

اخرین نسخه 7-Zip در GitHub

7-Zip در GitHub منتشر شد

7-Zip در گیت هاب

شما می توانید هر نسخه از 7-Zip را از SourceForge دانلود کنید:

7-فایل های فشرده در SourceForge

7-Zip در SourceForge

دانلود p7zip برای لینوکس (Posix) (باینری x86 و کد منبع):

دانلود p7zip

p7zip در SourceForge

p7zip نسخه خط فرمان 7-Zip برای لینوکس / یونیکس است که توسط یک توسعه دهنده مستقل ساخته شده است.

برخی از بسته های غیر رسمی p7zip برای لینوکس و سیستم های دیگر:


Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.