LZMA SDK (sada pro vývoj softwaru)

Sada LZMA SDK poskytuje dokumentaci, ukázky, soubory hlaviček, knihovny a nástroje, které potřebujete k vývoji aplikací, které používají kompresi LZMA.

Propojit Velikost Rande Verze Popis
Download 1.6 MB 2024-05-14 24.05 Binární soubory LZMA SDK
C, C++, C#, Java
x86/x64 pro Windows
Download 1 MB 2023-06-20 23.01
Download 12 KB 2015-06-14 Specifikace LZMA (návrh)

Co je nového:

 • 24.05: New filter for RISC-V executables.
 • 23.01: Nový filtr pro spustitelné soubory ARM64. Filtr BCJ2 byl vylepšen pro lepší kompresní poměr. Byly opraveny některé chyby.
 • 21.07: Některé drobné změny a opravy.
 • 21.06: Byla opravena chyba ve funkci kódování LZMA.
 • 21.03 beta: LZMA dicrionární až 4 GB. Optimalizace rychlosti.
 • 21.02 alpha: Podpora macOS a Linuxu. Optimalizace rychlosti.
 • 19.00: Síla šifrování pro archivy 7z byla zvýšena.
 • 18.06: Některé optimalizace rychlosti v kódu LZMA/LZMA2.
 • 18.05: Některé optimalizace rychlosti v kódu LZMA/LZMA2.
 • 18.01: Některé změny v multithreadingovém kódu LZMA2/xz pro kompresi. Byly opraveny některé chyby.
 • 9.35: Do SDK byly zahrnuty AES kód a SFXs moduly.
 • 9.20: Nový malý SFX modul pro instalátory.
 • 9.11: PPMd support.
 • 9.04: Podpora LZMA2 a XZ.
 • 4.62: LZMA SDK je umístěn ve veřejné doméně.

LZMA / LZMA2 jsou výchozí a obecné kompresní metody Formát 7z v programu 7-Zip. LZMA poskytuje vysoký kompresní poměr a rychlou dekompresi, takže je velmi vhodný pro vestavěné aplikace. Lze jej například použít pro kompresi ROM (firmwaru).

LZMA SDK zahrnuje:

 • C++ zdrojový kód LZMA Kodér a dekodér
 • Zdrojový kód C++ pro .7z kompresi a dekompresi (redukovaná verze)
 • Zdrojový kód kompatibilní s ANSI-C pro kompresi a dekompresi LZMA / LZMA2 / XZ
 • ANSI-C kompatibilní zdrojový kód pro 7z dekompresi s příkladem
 • Zdrojový kód jazyka C# pro kompresi a dekompresi LZMA
 • Zdrojový kód Java pro kompresi a dekompresi LZMA
 • lzma.exe pro kompresi a dekompresi .lzma
 • 7zr.exe pro práci s archivy 7z (zmenšená verze 7z.exe ze 7-Zip)
 • SFX moduly pro vytváření samorozbalovacích balíčků a instalátorů

Zdrojový kód ANSI-C a C++ v LZMA SDK je podmnožinou zdrojového kódu 7-Zip.

LZMA rysy:

 • Kompresní rychlost: 2-8 MB/s na 4 GHz CPU pomocí dvou CPU vláken.
 • Rychlost dekomprese na jednom vlákně procesoru:
  • 30-100 MB/s na moderním 4 GHz CPU (Intel, AMD, ARM).
  • 5-15 MB/s na jednoduchém 1 GHz RISC CPU (ARM, MIPS, PowerPC).
 • Malé požadavky na paměť pro dekompresi: 8-32 KB + DictionarySize
 • Malá velikost kódu pro dekompresi: 2-8 KB (v závislosti na optimalizaci rychlosti)

Ten LZMA dekodér používá pouze celočíselné instrukce CPU a může být implementován pro jakýkoli moderní 32bitový procesor.

Licence

LZMA SDK je umístěn v veřejně dostupné.

Kdokoli může volně kopírovat, upravovat, publikovat, používat, kompilovat, prodávat nebo distribuovat původní kód LZMA SDK, a to buď ve formě zdrojového kódu, nebo jako zkompilovaný binární soubor, pro jakýkoli účel, komerční nebo nekomerční, a jakýmikoli prostředky.

LZMA Links


Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.