LZMA SDK (Software Development Kit)

Zestaw SDK LZMA zawiera dokumentację, przykłady, pliki nagłówkowe, biblioteki i narzędzia potrzebne do tworzenia aplikacji korzystających z kompresji LZMA.

Łącze Rozmiar Data Wersja Opis:__________
Download 1.6 MB 2024-05-14 24.05 Pliki binarne LZMA SDK
C, C++, C#, Java
x86/x64 dla systemu Windows
Download 1 MB 2023-06-20 23.01
Download 12 KB 2015-06-14 Specyfikacja LZMA (wersja robocza)

Co nowego:

 • 24.05: New filter for RISC-V executables.
 • 23.01: Nowy filtr dla plików wykonywalnych ARM64. Filtr BCJ2 został ulepszony w celu uzyskania lepszego stopnia kompresji. Naprawiono kilka błędów.
 • 21.07: Kilka drobnych zmian i poprawek.
 • 21.06: Naprawiono błąd w funkcji kodowania LZMA.
 • 21.03 beta: Dysk LZMA do 4 GB. Optymalizacje prędkości.
 • 21.02 alpha: Obsługa systemów macOS i Linux. Optymalizacje prędkości.
 • 19.00: Zwiększono siłę szyfrowania archiwów 7z.
 • 18.06: Niektóre optymalizacje prędkości w kodzie LZMA/LZMA2.
 • 18.05: Niektóre optymalizacje prędkości w kodzie LZMA/LZMA2.
 • 18.01: Pewne zmiany w kodzie wielowątkowym LZMA2/xz do kompresji. Naprawiono kilka błędów.
 • 9.35: Kody AES i moduły SFX zostały dołączone do SDK.
 • 9.20: Nowy mały moduł SFX dla instalatorów.
 • 9.11: PPMd support.
 • 9.04: Obsługa LZMA2 i XZ.
 • 4.62: LZMA SDK jest umieszczony w domenie publicznej.

LZMA / LZMA2 są domyślnymi i ogólnymi metodami kompresji Format 7z w programie 7-Zip. LZMA zapewnia wysoki stopień kompresji i szybką dekompresję, dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań wbudowanych. Na przykład może być używany do kompresji ROM (oprogramowania układowego).

LZMA SDK Zawiera:

 • C++ kod źródłowy LZMA Koder i dekoder
 • Kod źródłowy C++ do kompresji i dekompresji .7z (wersja zredukowana)
 • Kod źródłowy zgodny z ANSI-C dla kompresji i dekompresji LZMA / LZMA2 / XZ
 • Kod źródłowy zgodny z ANSI-C dla dekompresji 7z z przykładem
 • Kod źródłowy języka C# dla kompresji i dekompresji LZMA
 • Kod źródłowy Java do kompresji i dekompresji LZMA
 • lzma.exe dla kompresji i dekompresji .lzma
 • 7zr.exe do pracy z archiwami 7z (zmniejszona wersja 7z.exe z 7-Zip)
 • Moduły SFX do tworzenia samorozpakowujących się pakietów i instalatorów

Kod źródłowy ANSI-C i C++ w LZMA SDK jest podzbiorem kodu źródłowego 7-Zip.

LZMA Funkcje:

 • Szybkość kompresji: 2-8 MB/s na procesorze 4 GHz przy użyciu dwóch wątków procesora.
 • Szybkość dekompresji na pojedynczym wątku procesora:
  • 30-100 MB/s na nowoczesnym procesorze 4 GHz (Intel, AMD, ARM).
  • 5-15 MB/s na prostym procesorze RISC 1 GHz (ARM, MIPS, PowerPC).
 • Małe wymagania dotyczące pamięci do dekompresji: 8-32 KB + DictionarySize
 • Mały rozmiar kodu do dekompresji: 2-8 KB (w zależności od optymalizacji prędkości)

Ten LZMA dekoder używa tylko instrukcji liczb całkowitych procesora CPU i może być zaimplementowany dla dowolnego nowoczesnego 32-bitowego procesora.

Licencja

LZMA SDK jest umieszczony w domena publiczna.

Każdy może kopiować, modyfikować, publikować, używać, kompilować, sprzedawać lub rozpowszechniać oryginalny kod LZMA SDK, zarówno w formie kodu źródłowego, jak i jako skompilowany plik binarny, w dowolnym celu, komercyjnym lub niekomercyjnym, i w dowolny sposób.

LZMA Links


Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.