LZMA SDK (Software Development Kit)

LZMA SDK innehåller dokumentation, exempel, rubrikfiler, bibliotek och verktyg som du behöver för att utveckla program som använder LZMA-komprimering.

Länk Storlek Datum Version Beskrivning: __________
Download 1.6 MB 2024-05-14 24.05 LZMA SDK
C, C++, C#, Java
x86/x64-binärfiler för Windows
Download 1 MB 2023-06-20 23.01
Download 12 KB 2015-06-14 LZMA-specifikation (utkast)

Vad är det senaste:

 • 24.05: New filter for RISC-V executables.
 • 23.01: Nytt filter för körbara ARM64-filer. BCJ2-filtret har förbättrats för bättre kompressionsförhållande. Vissa buggar har åtgärdats.
 • 21.07: Några mindre ändringar och korrigeringar.
 • 21.06: Felet i LZMA-kodningsfunktionen har åtgärdats.
 • 21.03 beta: LZMA-dicrionary upp till 4 GB. Optimering av hastighet.
 • 21.02 alpha: Stöd för macOS och Linux. Optimering av hastighet.
 • 19.00: Krypteringsstyrkan för 7z-arkiv har ökats.
 • 18.06: Några hastighetsoptimeringar i LZMA/LZMA2-kod.
 • 18.05: Några hastighetsoptimeringar i LZMA/LZMA2-kod.
 • 18.01: Några ändringar i LZMA2/xz multithreading-kod för komprimering. Vissa buggar har åtgärdats.
 • 9.35: AES-kod och SFX-moduler inkluderades i SDK.
 • 9.20: Ny liten SFX-modul för installatörer.
 • 9.11: PPMd support.
 • 9.04: Stöd för LZMA2 och XZ.
 • 4.62: LZMA SDK är allmänt tillgänglig.

LZMA / LZMA2 är standardmetoder och allmänna komprimeringsmetoder för 7z-format i 7-Zip-programmet. LZMA ger ett högt kompressionsförhållande och snabb dekompression, så den är mycket lämplig för inbyggda applikationer. Den kan till exempel användas för komprimering av ROM (firmware).

LZMA SDK Innehåller:

 • C++ källkod för LZMA Kodare och avkodare
 • C++ källkod för .7z komprimering och dekomprimering (reducerad version)
 • ANSI-C-kompatibel källkod för LZMA / LZMA2 / XZ-komprimering och dekomprimering
 • ANSI-C-kompatibel källkod för 7z-dekomprimering med exempel
 • C#-källkod för LZMA-komprimering och dekomprimering
 • Java-källkod för LZMA-komprimering och dekomprimering
 • lzma.exe för .lzma-komprimering och dekomprimering
 • 7zr.exe för att arbeta med 7z-arkiv (reducerad version av 7z.exe från 7-Zip)
 • SFX-moduler för att skapa självextraherande paket och installationsprogram

ANSI-C- och C++-källkoden i LZMA SDK är en delmängd av källkoden för 7-Zip.

LZMA Funktioner:

 • Komprimeringshastighet: 2-8 MB/s på 4 GHz CPU med två cpu-trådar.
 • Dekompressionshastighet på en enda CPU-tråd:
  • 30-100 MB/s på modern 4 GHz CPU (Intel, AMD, ARM).
  • 5–15 MB/s på enkel 1 GHz RISC CPU (ARM, MIPS, PowerPC).
 • Små minneskrav för dekomprimering: 8–32 kB + DictionarySize
 • Liten kodstorlek för dekomprimering: 2-8 KB (beroende på hastighetsoptimeringar)

Den LZMA Avkodaren använder endast CPU-heltalsinstruktioner och kan implementeras för alla moderna 32-bitars CPU:er.

Licens

LZMA SDK placeras i allmän egendom.

Vem som helst är fri att kopiera, modifiera, publicera, använda, kompilera, sälja eller distribuera den ursprungliga LZMA SDK-koden, antingen i källkodsform eller som en kompilerad binärfil, för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller icke-kommersiellt, och på vilket sätt som helst.

LZMA Links


Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.