LZMA SDK (Комплект за разработка на софтуер)

LZMA SDK предоставя документацията, образците, заглавните файлове, библиотеките и инструментите, от които се нуждаете, за да разработите приложения, които използват LZMA компресия.

Връзка Големина Дата Версия Описание
Download 1.6 MB 2024-05-14 24.05 LZMA SDK
C, C++, C#, Java
x86/x64 двоични файлове за Windows
Download 1 MB 2023-06-20 23.01
Download 12 KB 2015-06-14 Спецификация на LZMA (чернова)

Какво ново:

 • 24.05: New filter for RISC-V executables.
 • 23.01: Нов филтър за изпълними файлове ARM64. Филтърът BCJ2 е подобрен за по-добро съотношение на компресия. Някои бъгове бяха фиксирани.
 • 21.07: Някои малки промени и поправки.
 • 21.06: Грешката във функцията за кодиране на LZMA беше фиксирана.
 • 21.03 beta: LZMA dicrionary до 4 GB. Оптимизации на скоростта.
 • 21.02 alpha: Поддръжка на macOS и Linux. Оптимизации на скоростта.
 • 19.00: Силата на криптиране за 7z архиви е увеличена.
 • 18.06: Някои оптимизации на скоростта в LZMA/LZMA2 кода.
 • 18.05: Някои оптимизации на скоростта в LZMA/LZMA2 кода.
 • 18.01: Някои промени в LZMA2 / xz многонишков код за компресиране. Някои бъгове бяха фиксирани.
 • 9.35: AES код и SFX модули бяха включени в SDK.
 • 9.20: Нов малък SFX модул за монтажници.
 • 9.11: PPMd support.
 • 9.04: Поддръжка на LZMA2 и XZ.
 • 4.62: LZMA SDK е поставен в публичното пространство.

LZMA / LZMA2 са по подразбиране и общи методи за компресиране на 7z формат в програмата 7-Zip. LZMA осигурява висока степен на компресия и бърза декомпресия, така че е много подходящ за вградени приложения. Например, може да се използва за компресиране на ROM (фърмуер).

LZMA SDK Включва:

 • C++ изходния код на LZMA Енкодер и декодер
 • C ++ изходен код за .7z компресия и декомпресия (намалена версия)
 • ANSI-C съвместим изходен код за LZMA / LZMA2 / XZ компресия и декомпресия
 • ANSI-C съвместим изходен код за 7z декомпресия с пример
 • C# изходен код за LZMA компресия и декомпресия
 • Java изходен код за LZMA компресия и декомпресия
 • lzma.exe за .lzma компресия и декомпресия
 • 7zr.exe за работа с 7z архиви (намалена версия на 7z.exe от 7-Zip)
 • SFX модули за създаване на саморазархивиращи се пакети и инсталатори

ANSI-C и C++ изходният код в LZMA SDK е подмножество на изходния код на 7-Zip.

LZMA Функции:

 • Скорост на компресия: 2-8 MB/s на 4 GHz процесор с помощта на две процесорни нишки.
 • Скорост на декомпресия на единична процесорна нишка:
  • 30-100 MB/s на съвременния 4 GHz процесор (Intel, AMD, ARM).
  • 5-15 MB/s на прост 1 GHz RISC CPU (ARM, MIPS, PowerPC).
 • Малки изисквания за памет за декомпресия: 8-32 KB + DictionarySize
 • Малък размер на кода за декомпресия: 2-8 KB (в зависимост от оптимизациите на скоростта)

т по LZMA декодерът използва само целочислени инструкции на процесора и може да бъде реализиран за всеки съвременен 32-битов процесор.

Лиценз

LZMA SDK се поставя в обществено достояние.

Всеки е свободен да копира, променя, публикува, използва, компилира, продава или разпространява оригиналния LZMA SDK код, или под формата на изходен код, или като компилиран двоичен, за всякакви цели, търговски или нетърговски, и по всякакъв начин.

LZMA Links


Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.