7-Zip

7-Zip là một kho lưu trữ tập tin với một tỷ lệ nén cao.

Tải về 7-Zip 24.05 (2024-05-14) cho Windows x64 (64-bit):

Liên kết Loại Windows Kích thước
Tải về .exe 64-bit x64 1.6 MB

Tải về 7-Zip 24.05 cho Windows (32-bit x86 hoặc ARM64):

Liên kết Loại Windows Kích thước
Tải về .exe 32-bit x86 1.3 MB
Tải về .exe 64-bit ARM64 1.5 MB

Giấy phép

7-Zip là phần mềm mã nguồn mở. Hầu hết mã nguồn mở đươc cấp phép theo GNU LGPL. Mã unRAR là theo một giấy phép hỗn hợp: có điều kiện GNU LGPL + unRAR. Vui lòng kiểm tra thông giấy phép tại đây: 7-Zip license.

Bạn có thể sử dụng 7-Zip trên bất kỳ máy vi tính nào, bao gồm một máy vi tính trong một tổ chức thương mại. Bạn không cần đăng ký hoặc trả tiền cho 7-Zip.

Các tính năng chính của 7-Zip

 • Tỷ lệ nén cao trong 7z format với nén LZMALZMA2
 • Hỗ trợ các định dạng:
  • Nén / giải nén: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP và WIM
  • Giải nén duy nhất: AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VHDX, VMDK, WIM, XAR and Z.
 • Đối với định dạng ZIP và GZIP, 7-Zip cung cấp một tỷ lệ nén từ 2-10% tốt hơn so với tỷ lệ được cung cấp bởi PKZip và WinZip
 • Sự mã hóa mạnh mẽ AES-256 trong 7z và các định dạng ZIP
 • Khả năng tự giải nén cho định dạng 7z
 • Sự tích hợp với Windows Shell
 • File Manager mạnh mẽ
 • Phiên bản dòng lệnh mạnh mẽ
 • Plugin cho FAR Manager
 • Địa phương hóa đến 87 ngôn ngữ

7-Zip hoạt động trong Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2022 / 2019 / 2016 / 2012 / 2008 / 2003 / 2000.

Trên trang 7-Zip's Source Forge bạn có thể tìm thấy một diễn đàn, báo cáo lỗi, và các hệ thống yêu cầu tính năng.

7-Zip 24.03 2024-03-23
7-Zip 24.04 beta

7-Zip 24.03 2024-03-23
7-Zip 24.03 beta

7-Zip 24.01 2024-01-31
7-Zip 24.01 beta

7-Zip 23.01 2023-06-20
7-Zip 23.01

7-Zip 23.00 2023-05-07
7-Zip 23.00 beta

7-Zip ChangeLog
History of 7-zip changes

Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.
Vietnamese translation by manual-pdf.com