Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hỏi đáp - Người sử dụng

Tôi có thể dùng 7-Zip trong một tổ chức thương mại không?

Được, 7-Zip là phần mềm miễn phí. Bạn có thể dùng nó trên bất kỳ máy vi tính nào. Bạn không cần phải đăng ký hoặc trả tiền cho 7-Zip.

Tôi có thể thiết lập các hiệp hội tập tin 7-Zip trong Windows 7 và Windows Vista như thế nào?

Bạn phải chạy 7-Zip File Manager trong chế độ quản trị. Nhấp chuột phải lên biểu tượng của 7-Zip File Manager, và chọn Run as administrator. Sau đó bạn có thể đổi các hiệp hội tập tin và một số tùy chọn khác.

Phiên bản nào của 7-Zip là ổn định hơn?

Hiện tại có một phiên bản chính của 7-Zip:

  • 7-Zip 9.20 - Đây là phiên bản sửa đổi 20 của 7-Zip 9 (bắt đầu vào năm 2009)

Phiên bản beta mới nhất có thể khắc phục một số lỗi của phiên bản trước. Vì vậy chúng có thể ổn định hơn trong vài trường hợp. Nhìn chung là an toàn hơn khi sử dụng phiên bản beta mới nhất.

Tại sao lại thêm vào, xóa và cập nhật các hoạt động không làm việc cho các tập tin lưu trữ hiện hành?

Các hoạt động này không chỉ làm việc trong các phiên bản cũ của 7-Zip. 7-Zip mới nhất hỗ trợ bất kỳ hoạt động với các tài liệu lưu trữ "rắn".

Tại sao 7-Zip không thể mở các tập tin lưu trữ ZIP?

Trong 99% các trường hợp này có nghĩa là các kho lưu trữ có chứa các tiêu đề không chính xác. Các chương trình ZIP khác có thể mở các tập tin lưu trữ với tiêu đề không chính xác, vì các chương trình đó chỉ cần bỏ qua lỗi.

Nếu bạn có các lưu trữ như vậy, xin vui lòng không gọi cho các nhà phát triển 7-Zip về điều này. Thay vì cố gắng tìm kiếm chương trình đã được sử dụng để tạo ra các kho lưu trữ và thông báo đến cho những người lập trình rằng phần mềm của họ không phải là tương thích với ZIP.

Có một số tài liệu lưu trữ ZIP đã được mã hóa với các phương pháp không được hỗ trợ bởi 7-Zip, lấy ví dụ, WAVPack (WinZip).

Tại sao 7-Zip không thể mở được các tập tin lưu trữ RAR?

7-Zip vẫn không hỗ trợ định dạng RAR mới. 7-Zip hỗ trợ duy nhất các định dạng RAR 2/3/4.

1-Tại sao việc kéo và thả các tập tin lưu trữ từ Explorer đến 7-Zip lại nằm trong các tập tin tạm thời?

7-Zip không biết đường dẫn thư mục của mục tiêu thả. Chỉ có Windows Explorer biết chính xác mục tiêu thả. Và Windows Explorer cần các tập tin (nguồn kéo)như các tập tin giải nén trên ổ đĩa. Vì vậy 7-Zip trích xuất các tập tin từ kho lưu trữ vào thư mục tạm thời và sau đó 7-Zip thông báo đến Windows Explorer về các đường dẫn của các tập tin tạm thời. Sau đó Windows Explorer sẽ nhân bản các tập tin này vào thư mục thả mục tiêu.

Để tránh sử dụng các tập tin tạm thời, bạn có thể sử dụng lệnh trích xuất của 7-Zip hoặc kéo và thả từ 7-Zip đến 7-Zip.

2-Tại sao phiên bản dòng lệnh không được thêm các tập tin mà không mở rộng để lưu trữ?

Bạn có thể đang sử dụng một ký tự đại diện *.* . 7-Zip không sử dụng mặt nạ ký tự đại diện phân tích cú pháp của hệ điều hành, và do đó các xử lý *.* như bất kỳ tập tin có phần mở rộng. Để xử lý tất cả tập tin bạn phải sử dụng các ký tự đại diện * để thay thế hoặc bỏ qua các ký tự đại diện hoàn toàn.

3-Tại sao việc chuyển đổi -r không làm được như mong đợi?

Trong hầu hết các trường hợp bạn không cần chuyển đổi -r. 7-Zip có thể nén các thư mục con mà thậm chí không cần chuyển đổi -r.

Ví dụ 1:

  7z.exe a c:\a.7z "C:\Program Files"

nén "C:\Program Files" hoàn toàn, bao gồm tất cả thư mục con.

Ví dụ 2:

  7z.exe a -r c:\a.7z "C:\Program Files"

tìm và nén "Program Files" trong tất cả các thư mục con của C:\ (láy ví dụ, trong "C:\WINDOWS").

Nếu bạn cần nén các tập tin chỉ với một số phần mở rộng, bạn có thể sử dụng chuyển đổi -r:
  7z a -r c:\a.zip c:\dir\*.txt 

nén tất cả tập tin *.txt từ thư mục c:\dir\ và tất cả nó là các thư mục con.

Làm thế nào tôi có thể lưu trữ đường dẫn đầy đủ của tập tin trong kho lưu trữ?

Các lưu trữ 7-Zip chỉ các đường dẫn tương đối của các tập tin (không có các ổ đĩa thư tiền tố). Bạn có thể thay đổi thư mục hiện hành vào thư mục mà đó là chung cho tất cả các tập tin mà bạn muốn nén và sau đó bạn có thể sử dụng các đường dẫn tương đối:

  cd /D C:\dir1\
7z.exe a c:\a.7z file1.txt dir2\file2.txt

Tại sao 7-Zip không thể sử dụng từ điển lớn trong Windows 32-bit?

Windows 32-bit phân bổ chỉ có 2GB không gian ảo cho mỗi ứng dụng. Ngoài ra rằng khối  2GB có thể được phân nhánh (lấy ví dụ, bởi một số tập tin DLL), do đó 7-Zip không thể phân bổ một khối liên kết gần kề lớn của không gian ảo. Không có giới hạn như vậy trong Windows 64-bit. Vì vậy bạn có thể sử dụng bất kỳ tự điển nào trong Windows x64, nếu bạn đã yêu cầu lượng RAM vật lý.

Làm thế nào để tôi có thể cài đặt 7-Zip trong chế độ im lặng?

Để cài đặt exe: sử dụng tham số "/S" để làm một cài đặt im lặng và tham số "/D=dir" để xác định các "thư mục đầu ra". Các tùy chọn này là các trường hợp nhạy cảm. 7-Zip sử dụng trình cài đặt 7-Zip NSIS bởi Nullsoft.

Để cài đặt msi: sử dụng tham số /q INSTALLDIR="C:\Program Files\7-Zip".

Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại kho lưu trữ 7z?

Đây là một số trường hợp có thể khi kho lưu trữ bị hỏng:

  • Bạn có thể mở kho lưu trữ và bạn có thể thấy danh sách các tập tin, nhưng khi bạn  nhấn Extract hoặc lệnh kiểm tra, có một số lỗi: lỗi dữ liệu hoặc lỗi CRC.
  • Khi bạn mỡ kho lưu trữ, bạn nhận được thông báo "Không thể mở tập tin 'a.7z' như kho lưu trữ"

Nó có thể phục hồi một số dữ liệu. Tìm hiểu thêm về thủ tục phục hồi:

Khôi phục lại các kho lưu trữ 7zHỏi đáp - Lập trình viên

Tại sao có các lỗi liên kết khi tôi lập 7-Zip hoặc LZMA SDK với Visual C++ 6.0?

Để biên soạn các ngồn bạn sẽ cần Visual C++ 6.0 hoặc một phiên bản sau này. Một số tập tin cũng đòi hỏi một nền tảng mới SDK từ microsoft.com:

http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/psdk-full.htm hoặc http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/

Nếu bạn đang sử dụng MSVC, chỉ định thư mục SDK ở đầu của "Các tập tin bao gồm" và "Các tập tin thư viện" danh sách thư mục. Những thư mục này có thể được tìm thấy dưới  "Công cụ / Tùy chọn / Thư mục".

Nền tảng SDK mới nhất là không tương thích với MSVC6. Vì vậy bạn phải sử dụng Windows Server 2003 PSDK (Tháng 2 năm 2003) với MSVC6.

Tôi có thể sử dụng tập tin EXE hoặc DLL từ 7-Zip trong một ứng dụng thương mại được không?

Được, nhưng bạn phải được yêu cầu để xác định trong các tài liệu của bạn (1) mà bạn đã sử dụng một phần của chương trình 7-Zip, (2) rằng 7-Zip được cấp phép theo giấy phép GNU LGPL và (3) bạn phải đưa một liên kết đến www.7-zip.org, nơi mà các mã nguồn có thể được tìm thấy.

Làm thế nào để tôi có thể thêm hỗ trợ cho lưu trữ 7z tới các ứng dụng của tôi?

Một các là sử dụng 7z.dll hoặc 7za.dll (có sẵn từ sf.net để tải về). 7za.dll làm việc thông qua giao diện COM. Nó, Tuy nhiên, không sử dụng các giao diện COM chuẩn cho việc tạo các đối tượng. Bạn có thể tìm thấy một ví dụ nhỏ trong thư mục "CPP\7zip\UI\Client7z" trong  mã nguồn. Một ví dụ đầy đủ chính là 7-Zip, kể từ khi 7-Zip hoạt động thông qua dll cũng có. Có những ứng dụng khác mà nó sử dụng 7za.dll như là WinRAR, PowerArchiver và những thứ khác.

Một cách khác để gọi phiên bản dòng lệnh: 7za.exe.

Tôi có thể sử dụng mã nguồn của 7-Zip trong một ứng dụng thương mại không?

Kể từ khi 7-Zip được cấp phép theo GNU LGPL bạn phài tuân theo các quy định của giấy phép đó. Tóm lại, nó nghĩa là bất kỳ mã LGPL'ed phải duy trì theo giấy phép LGPL. Ví dụ, bạn có thể thay đổi mã từ 7-Zip hoặc viết một gói cho một số mã từ 7-Zip và biên soạn nó vào trong một DLL; nhưng, mã nguồn của DLL (bao gồm các thay đổi của bạn / Bồ sung / gói) phải được cấp phép theo LGPL hoặc GPL.Bất kỳ mã khác trong ứng dụng của của bạn có thể được cấp phép nếu bạn muốn. Chương trình này cho phép người sử dụng và lập trình viên thay đổi mã LGPL'ed và biên soạn lại DLL đó. Đây là ý tưởng của phần mềm miễn phí. Tìm hiểu thêm tại: http://www.gnu.org/. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về LZMA SDK, trong đó có sẵn theo một giấy phép tự do hơn.


Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.