Định dạng 7z

7z là định dạng lưu trữ mới, cung cấp tỉ lệ nén cao.

Các tính năng chính của định dạng 7z:

 • Cấu trúc mở
 • Tỉ lệ nén cao
 • Mã hóa mạnh AES-256
 • Khả năng của việc sử dụng bất kỳ nén, chuyển đổi hoặc phương pháp mã hóa.
 • Hỗ trợ các tập tin với kích thước lên đến 16000000000 GB
 • Tên tập tin Unicode
 • Nén rắn
 • Tiêu đề lưu trữ nén

7z có kiến trúc mở, vì vậy nó có thể hỗ trợ bất kỳ phương pháp nén mớ. Dưới đây là phương pháp tích hợp với 7z:

Phương pháp Miêu tả
LZMA Cải thiện và tối ưu hóa phiên bản của thuật toán LZ77
LZMA2 Phiên bản cải tiến của LZMA
PPMD PPMdH Dmitry Shkarin với những thay đổi nhỏ
BCJ Chuyển đổi để thực thi x86 32-bit
BCJ2 Chuyển đổi để thực thi x86 32-bit
BZip2 Thuật toán tiêu chuẩn BWT
Deflate Dựa trên thuật toán tiêu chuẩn LZ77

LZMA là mặc định và phương pháp nén chung của định dạng 7z. Những tính năng chính của phương pháp LZMA:

 • Tỉ lệ nén cao
 • Kích thước từ điển bất định (lên đến 4 GB)
 • Tốc độ nén: khoảng 1 MB / s trên 2 GHz CPU
 • Tốc độ giải nén: khoảng 10-20 MB / s trên 2 GHz CPU
 • Yêu cầu bộ nhớ nhỏ để giải nén (từ phụ thuộc kích thước từ điển)
 • Mã kích thước nhỏ cho giải nén: khoảng 5 KB
 • Hỗ trợ đa luồng và luồng cao của P4

Thuật toán nén LZMA là rất thích hợp cho các ứng dụng nhúng. LZMA được phát hành theo các điều khoản của LZMA GNU LGPL. LZMA cũng được phát hành theo giấy phép độc quyền cho những người không thể sử dụng GNU LGPL trong mã của họ. Nếu bạn muốn sử dụng mã LZMA, bạn có thể yêu cầu tham vấn, lập trình mã tùy chỉnh và giấy phép nhà phát triển yêu cầu từ trang hỗ trợ: Gửi tin nhắn đến phát triển LZMA. Kiểm tra thông tin về LZMA SDK.

7-Zip cũng hỗ trợ mã hóa với thuật toán AES-256. Thuật toán này sử dụng khóa mật mã với chiều dài 256 bit. Để tạo việc này chìa khóa 7-Zip sử dụng chức năng dẫn xuất dựa trên thuật toán chia nhỏ SHA-256. Một chức năng nguồn gốc chính tạo ra một chìa khóa mật khẩu có nguồn gốc từ văn bản được xác định bởi người dùng. Đối với việc gia tăng phí tổn cho việc tìm kiếm đầy đủ mật khẩu của 7-Zip sử dụng số lượng lớn các lặp đi lặp lại để tạo ra chìa khóa mật mã từ mật khẩu văn bản.

7z là một phần của 7-Zip chương trình phân phối theo GNU LGPL. Bạn có thể tải về các nguồn 7-Zip và các chương trình từ trang Download Page.

Các ứng dụng lưu trữ 7z: WinRAR, PowerArchiver, TUGZip, IZArc.

Các liên kết:


Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.