Hỗ trợ kỹ thuật cho 7-Zip

Trước khi khách hàng yêu cầu được hỗ trợ cho 7-Zip, xin vui lòng

  • Kiểm tra rằng bạn sử dụng phiên bản mới nhất của 7-Zip.
  • Nếu bạn muốn báo cáo về các vấn đề, xin vui lòng cũng kiểm tra phiên bản alpha mới nhất của 7-Zip. Có thể vấn đề của bạn đã được sửa trong phiên bản alpha.
  • Nếu bạn có Windows x64 64-bit, xin kiểm tra rằng bạn sử dụng 7-Zip x64.
  • Cũng có thể kiểm tra hệ thống trợ giúp 7-Zip.
  • Tìm hiểu thêm Hỏi đáp.

Tìm kiếm trên diễn đàn 7-Zip:

Tìm kiếm tùy chỉnh

Xin vui lòng sử dụng diễn đàn 7-Zip cho tất cả các câu hỏi thường gặp; bạn có thể nhận được câu trả lời trên diễn đàn từ các lập trình viên 7-Zip và từ những người sử dụng 7-Zip khác.

Xin vui lòng chỉ viết bằng tiếng Anh.

Diễn đàn 7-Zip tại Source Forge

Nếu bạn đăng một tin nhắn từ diễn đàn về các vấn đề với 7-Zip, vui lòng cung cấp các thông tin sau về hệ thống của bạn:

  • Phiên bản 7-Zip và loại (32-bit / 64-bit)
  • Phiên bản Windows và loại (32-bit / 64-bit)
  • Loại CPU
  • Kích thước RAM

Copyright (C) 2024 Igor Pavlov.